Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Parkering ved Flint – vis hensyn til våre naboer!

9. februar 2021

Parkering ved Flint - vis hensyn!

Det er ingen hemmelighet at parkeringsmulighetene ved Flint ikke er de beste.  Spesielt i Flintveien er det tidvis svært kaotisk, og spesielt nå på vinterstid som mange spillere blir kjørt og hentet. 

Daglig observerer vi biler som står parkert på begge sider av Flintveien, og på kryss og tvers ved den lille rundkjøringen. Dette er ikke akseptabelt. Det skaper trafikkfarlige situasjoner, problemer med gjennomkjøring for beboere i området, og i verste fall risikerer vi at utrykningskjøretøy ikke vil kunne komme frem.

Løsningen er enkel: Vi oppfordrer til å bruke parkeringsmulighetene i Ulvikveien i stedet, både ved volleyballbanen og barnehagen. 

Vi ønsker at flere bruker parkeringsplassene ved volleyballbanen og barnehagen i Ulvikveien!
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/10/Parkering-Flint-Esso-Arena-alle.jpg

Parkeringsalternativer

Klubbhuset - Flintveien 7
Sandvolleyballbanen - Ulvikveien.
Tolvsrød Torg - Valløveien 56
Slagenhallen - Trimveien 12

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram