Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Støtteordninger

Flint Fotball jobber mot visjonen "Flint for alle" og strekker oss langt for å tilrettelegge for at spillere med nedsatt betalingsevne kan delta på våre aktiviteter. Flint Fotball er svært avhengig av inntektene fra medlems- og treningsavgifter for drift av klubben. Vi oppfordrer derfor alle som trenger bistand med dekning av utgiftene, om å først sjekke ut om noen av alternativene under kan være aktuelle.

Nedbetaling over tid

Flint Fotball fakturerer medlems- og treningsavgift for de fleste av våre lag årlig. Faktura sendes ut i løpet av februar og gjelder for ett helt kalenderår. Noen årganger/grupper mottar automatisk halvårlig faktura. Dette gjelder Fotballglede, 6-7 åringer og Fun-lag.

Dersom noen har behov for å nedbetale fakturaen over tid, så lar det seg gjøre.

Slik gjør du:

  • Send en epost til Nina på nina@flintfotball.no for å informere om delbetaling. De som nedbetaler over tid vil da ikke mottatt automatiske purringer.
  • Betal via nettbanken din.
    • Betal til kontonummeret som står på fakturaen
    • Husk å legge inn KID-nummeret! Dette er viktig for å få registrert din innbetaling mot riktig faktura.
    • Velg beløp du vil delbetale.
  • Etter at innbetaling er mottatt vil din faktura bli justert for innbetalt beløp. Merk at dette kan ta en dag eller to. Du finner alltid dine fakturaer i appen Rubic Laget mitt og under “Betalinger” nederst.

Støtteordninger man kan søke

Det finnes gode støtteordninger man kan søke om bistand til å få dekket hele eller deler av avgifter knyttet både til medlems- og treningsavgift, fotballskoler mm.

Vi oppfordrer til å søke støtte via disse før man kontakter klubben om fritak/rabatt. Flint har ikke anledning til å bistå med søknadsprosessen. Ta gjerne kontakt med kommunen eller ressurspersoner som helsesykepleier på skoler, Kirkens Bymisjon e.l.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/01/Friskus-e1673363673827.png

Tønsberg KommuneFriskus Fritidskonto

Fritidskonto gjennom Tønsberg kommune gir barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter.
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/01/coopdugnaden-logo-e1673363720271.jpg

StøtteordningCoop-dugnaden

Coop-dugnaden ønsker at alle barn skal få delta i aktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Derfor kan barn mellom 0-20 år, som bor i en lavinntektsfamilie, få støtte fra dugnaden. Privatpersoner kan ikke søke selv. Coop-dugnaden krever at en kontaktperson utenfor familien søker om støtte på vegne av barna.
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/10/Nina-Tapio-kvadr-640x640.jpg

Kontaktperson FlintNina Tapio

Vi forstår at nedsatt betalingsevne kan være et sårt tema. Av den grunn håndteres alle slike henvendelser av Nina Tapio. Nina har også god kontakt med helsesøstre og andre kontaktpersoner på skoler, samt Tønsberg Kommune og Friskusportalen. Hun har naturligvis taushetsplikt.

nina@flintfotball.no

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram