Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Informasjon om fotballforsikring

Sist oppdatert 10.04.2024

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF.

Medlemmer i Flint Fotball er dekket av fotballforsikringen så fremt de har betalt medlemskontingent til klubben.

Generelt

 • Fotballforsikringen 2023 (Grunnforsikring) gjelder fra og med 1. mars 2023 til og med 29.februar 2024.
 • All kommunikasjon som gjelder Fotballforsikringen vil være elektronisk.
 • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

 • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
 • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
 • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
 • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er blant annet at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Klubbforsikring 13-19 år

Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong. Lagsforsikring er grunnforsikring. Spillere kan tegne utvidet forsikring, men dette er individuelt og gjøres av den enkelte.

Klubbforsikring seniorlag og gåfotball

Forsikringspremien for seniorlag år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Klubbforsikring gjelder ikke ved deltakelse hos private aktører

Det er verdt å merke seg at fotballforsikringen gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som inntreffer ved deltagelse på treninger og fotballskoler arrangert av private aktører. Spillere som deltar der må da ha egen forsikring utenom.

Nyttig info om forsikring og skademelding
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2018/12/Hilite_001.png

Relevante lenker

Skader oppstått i trening/kamp skal meldes inn. Meldes inn av utøver/foresatte.
Forsikringsperiode 01.03.2024 – 28.02.2025
Nyttig info om utvidet skadeforsikring

Hva gjør jeg ved fotballskade?

Ved skade eller lidelse

 1. Utfør akutt skadebehandling
  • Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
 2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
 4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uanvhengig om det er dekning i forsikringen
 5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram