Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Informasjon om fotballforsikring

Sist oppdatert 12.04.2022

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF.

Medlemmer i Flint Fotball er dekket av fotballforsikringen så fremt de har betalt medlemskontingent til klubben.

Generelt

  • Fotballforsikringen 2022 gjelder fra og med 1. mars 2022 til og med 28.februar 2023.
  • All kommunikasjon som gjelder Fotballforsikringen vil være elektronisk.
  • Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

Forsikring av barn 0-13 år (NIFs Barneidrettsforsikring)

  • Gjensidige Forsikring er Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner.
  • Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.
  • Barneidrettsforsikringen er innlemmet i Skadetelefonen.
  • Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er blant annet at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Klubbforsikring 13-19 år

Forsikringspremien for aldersklassen 13-19 år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Klubbforsikring seniorlag og gåfotball

Forsikringspremien for seniorlag år må være betalt av klubben innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Klubbforsikring gjelder ikke ved deltakelse hos private aktører

Det er verdt å merke seg at fotballforsikringen gjennom klubb og NFF ikke dekker skade som inntreffer ved deltagelse på treninger og fotballskoler arrangert av private aktører. Spillere som deltar der må da ha egen forsikring utenom.

Nyttig info om forsikring og skademelding
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2018/12/Hilite_001.png

Relevante lenker

Skader oppstått i trening/kamp skal meldes inn
Nyttig info om utvidet skadeforsikring
Forsikringsperiode 01.03.2022 – 28.02.2023

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram