Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Lov for Flint Tønsberg AIL

Siste versjon oppdatert 28.04.2022

Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund.
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold/Telemark idrettskrets og er tilsluttet
Tønsberg Idrettsråd.
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs
regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/01/Flint_Logo_Large.png

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram