Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint etiske retningslinjer

Siste versjon oppdatert 08.01.2024
Omfang
Redd Barna er en organisasjon som arbeider for å virkeliggjøre barns rettigheter og forsvare barns interesser i Norge og internasjonalt. Ivaretagelse av barn og barns beste er alltid vår første prioritet. Sammen med Redd Barna har Norges Fotballforbund blitt enige om retningslinjer som Flint har tilpasset til sitt behov.
Etiske retningslinjer
  • Alle barn er like mye verdt. Som frivillig skal du behandle alle barn rettferdig og unngå all form for diskriminering.
  • Vær bevisst din rolle som frivillig, både overfor barn og foreldre. Det er viktig å ikke skape urealistiske forventninger til deg som frivillig, eller å bidra til urettferdig behandling av barn/familier. Unngå derfor å gi personlige gaver eller annen spesiell oppmerksomhet til enkeltbarn/-familier.
  • Du skal vise respekt for barns integritet og unngå utleverende situasjoner ved fotografering og annen dokumentasjon av barnets situasjon.
  • Som frivillig i Flint Fotball har du taushetsplikt. All informasjon som blir gitt av barn og ungdommer i fortrolighet skal behandles konfidensielt. Informasjon skal ikke videreformidles uten at barna er informert om dette.
  • Du skal være ærlig og tydelig i kommunikasjon med barna – om hensikt og ansvar, og om mulighet og begrensninger. Gi aldri løfter du ikke kan holde.
  • Av hensyn til barnas sikkerhet skal det som hovedregel være flere frivillige til stede når man tilbringer tid med barn. Unntak kan gjøres dersom det i bestemte situasjoner er til det beste for barnet at man er alene med dem.
  • Av hensyn til barnas sikkerhet skal man heller ikke ha «en til en -kontakt» med barn digitalt eller på telefon. Vi anbefaler å ta i bruk åpne kommunikasjonskanaler. Det må tilrettelegges for digital kontakt som er tilgjengelig for alle, og kontakt må skje i grupper, og digital kontakt må avgrenses til aktiviteter relatert til idrett, derfor anbefales kanaler kun ment til kommunikasjon om idretten.
  • Som frivillig skal du aldri være påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer når du er sammen med barna.

Nyttige lenker

NIFs digitale varslingsportal
Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben
Et levende verktøy, hovedsakelig for trenere.
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram