Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint Klubbhåndbok

Siste versjon oppdatert 01.02.2024

Klubbhandboka er utarbeidet av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i vår klubb.

Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.

Klubbhåndboka, sammen med sportsplanen og laglederplanen er Flint Fotballs samlede dokumenter for informasjon og praksis.

Klubbhåndbok Flint Fotball som PDF
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2018/12/Hilite_001.png

Relevante dokumenter

Et levende verktøy, hovedsakelig for trenere.
Hvem-Hva-Hvor for Laglederrollen i barne- og ungdomsfotballen
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.
Varslingsrutiner i Flint Fotball
Informasjon om fotballforsikringen

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram