Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint veileder for lagledere

Siste versjon oppdatert 14.12.2023

Laglederveilederens hensikt

Hensikten med veileder for lagledere er å beskrive hvordan laglederrollen i barne- og ungdomsfotballen skal utøves i Flint Fotball. De samme prinsipper for lagledelse vil også gjelde for voksenfotballen så langt det passer.

Ved å følge denne planen og de prinsippene som den beskriver, sikrer årgangen en drift i henhold til gjeldende krav til veldedige organisasjoner, NFF sine vedtekter og retningslinjer for fotballklubber, samt Flint Fotballs egne regler og verdigrunnlag.

På enkelte områder er det viktig at alle årganger ledes på en enhetlig måte. Hver årgang har imidlertid sine særegenheter som tilsier at de ønsker å gjennomføre aktiviteter på en måte som passer for dem. I denne laglederplanen skilles det derfor mellom minimumskrav som laglederne må oppfylle og anbefalinger for hvordan årgangene kan velge å organisere sine aktiviteter.

Årgangen skal sørge for at aktivitetene blir gjennomført i henhold til gjeldende planer – Laglederplan, Sportsplan og i tråd med Fair Play reglementet i klubb og krets.

Laglederplanen revideres kontinuerlig, men med en hovedrevisjon før hver sesong. Gjeldende revisjon er alltid den som er tilgjengelig på Flint Fotball sine hjemmesider.

Håndbok for lagledere i Flint Fotball
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2018/12/Hilite_001.png

Relevante dokumenter

Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben
Et levende verktøy, hovedsakelig for trenere.
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.
Varslingsrutiner i Flint Fotball
Informasjon om fotballforsikringen

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram