Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint Sportsplan

Siste versjon oppdatert 27.02.2024

Sportsplanens hensikt

Sportsplanen er et strategisk dokument som er et svært viktig styringsredskap for aktiviteten i Flint Fotball, og omfatter alt fra barnefotball og hele veien til seniorfotballen. Planen er ment å være et levende verktøy, hovedsakelig for trenere. Vi vil også tro planen kan være av interesse for både spillere, ledere og foreldre for øvrig.

Sportsplanen revideres etter hver sesong.

Flint skal etterstrebe og legge forholdene til rette slik at alle som ønsker det skal ha mulighet til å utvikle seg optimalt og spille fotball ut fra sitt ferdighetsnivå, samt lykkes med å oppnå sportslige resultater som beskrevet nedenfor. SU oppfordrer det enkelte lag til å sette egne sportslige og sosiale mål basert på føringer fra Sportsplanen.

De sportslige målene som settes har konsekvenser både for virkemidler som skal tas i bruk og ikke minst ressurser/økonomiske forhold knyttet til bruk av disse virkemidlene. Dette beskrives ikke nærmere i Sportsplan, men er en viktig del av klubbens operative planverk.

Sportsplanen revideres kontinuerlig, men med en hovedrevisjon før hver sesong. Gjeldende revisjon er alltid den som er tilgjengelig på Flint Fotball sine hjemmesider.

Hovedversjoner godkjennes av Styret i Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2018/12/Hilite_001.png

Relevante dokumenter

Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben
Hvem-Hva-Hvor for Laglederrollen i barne- og ungdomsfotballen
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.
Varslingsrutiner i Flint Fotball
Informasjon om fotballforsikringen

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram