Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/08/FFO-Flint.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/03/TelenorXtra_Emblem_small.png

FotballfritidFlint - Telenor Xtra

Fotballfritidsordning for barna etter skoletid. Hovedfokus på fysisk aktivitet, kosthold og leksehjelp.

Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp- og breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor Xtra, et landsomfattende fotballtilbud etter skoletid – fotballfritids ordning (FFO).

Flint er ansvarlig for gjennomføringen av fotballfritids ordningen. Kvalitet i barnefotballen er med på å skape trivsel og utvikling blant de unge. På sikt vil dette også påvirke kvaliteten i toppfotballen. Telenor Xtra gir et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode. Satsningen på FFO er en viktig bærebjelke i NFF`s satsing på barne- og ungdomsfotball fremover.

Tilbudet er 2 ganger per uke (tirsdag og torsdag). Klubbhuset (med voksenperson tilstede) holder åpent fra kl. 13.00 til kl. 1630 og Telenor Xtra vil ha sin kjernetid for fotball i perioden fra kl 14.30 til kl. 16.00.

Dette får deltakerne

 • Telenor Xtra inkluderer frukt og enkel brødmat (toast) i tråd med retningslinjer for næringsrik kost.
 • Vi tilrettelegger et eget område hvor barna kan gjøre lekser.
 • Transportordning er etablert og tilbys til kostpris.
 • Alle deltakerne som er med i Telenor Xtra får sponset en utstyrspakke bestående av draktsett, treningsdress og en bag. Draktsettet og treningsdressen skal i utgangspunktet vare i 2 år før man kan bestille en ny. Hvis man ønsker å kjøpe ekstra sett vil det bli muligheter for det etterhvert.

Betingelser

Priser

 • FFO 1 dag per uke = 950,- per mnd.
 • FFO 2 dager per uke = 1450,- per mnd.

Flint Fotball tilbyr deltagere å søke om fritak/reduksjon på avgift dersom det skulle være behov for det.

 • Deltageravgiften betales via faktura der Flint Fotball fakturerer for en måned av gangen, faktura sendes på mail.
 • Flint Fotball står fritt til å si opp en deltagers plass dersom betaling ikke innfris.
 • Deltager på Flint Telenor Xtra kan når som helst si opp sin avtale, 30 dagers oppsigelse gjelder fra 01. i påfølgende måned. Eks. Oppsigelse 18.08, oppsigelsen gjelder da fra 01.09 og avtalen gjelder da til og med 30.09.

Transport fra skole

Det tilbys transport fra skolen til FFO. Transportkostnaden kommer i tillegg til FFO-avgiften.

 • Transport 1 dag per uke = 170,- per mnd.
 • Transport 2 dager per uke = 300,- per mnd.
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/08/FFO-Mads-Jensen-2022-cropped-1.jpg

Mads Jensen er ansvarlig for Flint Telenor Xtra FFO.

Telenor Xtra FFO
Tirsdager Flint Esso Arena
13:00 - 16:30
Torsdager Flint Esso Arena
13:00 - 16:30
Produkt 1 dag/uke 2 dager/uke
FFO 950 kr/mnd 1450 kr/mnd
Transport 170 kr/mnd 300 kr/mnd
nina@flintfotball.no
Telefon Nina Tapio
918 64 102

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram