Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint Fotball er en
Kvalitetsklubb

Flint Fotball er sertifisert som Kvalitetsklubb etter NFFs kriterier for god og effektiv klubbdrift, og hvor sentrale roller og planer er etablert og forankret.

Kvalitetsklubb er bygd opp rundt områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid.

Klubbhandboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben
Godkjent 27. januar 2020.
Daglig leder, fotballstyret og andre nøkkelpersoner
Håndbok for lagledere i Flint Fotball
Rutine for søknad om politiattest for personer med tillitsverv i Flint Fotball
Oversikt over planlagte aktiviteter i klubben for sesongen.
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/01/kvalitetsklubb-png.png

Om Kvalitetsklubb

NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

NFF Kvalitetsklubb er bygd opp rundt 4 kjerneområder: Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/01/Kvalitetsklubb-1-hovedomrader.jpg

Aktivitet

Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan med en ansvarlig bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Dommerne har en naturlig plass og rekrutteres tidlig og bredt. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom treneransvarlig.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/01/Kvalitetsklubb-1-hovedomrader2.jpg

Organisasjon

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/01/Kvalitetsklubb-1-hovedomrader3.jpg

Kompetanse

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/01/Kvalitetsklubb-1-hovedomrader4.jpg

Samfunns- og verdiarbeid

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram