Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint-dommer Lars Bratteli Jacobsen med debut i 3. divisjon

21. juni 2022
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/06/Lars-B.-Jacobsen5-5.jpg

Flint-dommer Lars Bratteli Jacobsen
med debut i 3. divisjon

Flint har siden høsten 2019 hatt økt søkelys på klubbdommere og utvikling av disse i klubb. Dommerutvalget er derfor svært stolte over å se at en ung og fremadstormende dommer fra Flints-egne rekker nå har debutert som hoveddommer i 3. divisjon i en alder av 18 år!

Økt dommersatsning i klubben

Flint har siden høsten 2019 hatt økt søkelys på klubbdommere og utvikling av disse i klubb. Det er dannet et eget dommerutvalg som startet arbeidet for å lage et opplegg som kan bidra til rekruttering også ut i klubben. Utvalget hadde en del planer på plass i 2020 som i praksis har blitt skrinlagt på grunn av pandemi og uforutsigbare betingelser, både for å gjennomføre samlinger og kursing i tillegg til varierende mulighet for gjennomføring av både kamper og cuper.

Det er derfor med en stor andel egeninnsats og bistand fra mentor i kretsen, Rune Mikkelsen, at vi stolt kan bevitne å ha en ung og fremadstormende dommer i Flints egen Lars Bratteli Jacobsen som er hovedfokus for denne saken i det han i mai debuterte som hoveddommer i 3.divisjon i en alder av 18 år!

De første årene i Flint

Lars startet som fotballspiller i Flint på barneskolen og utviklet tidlig en fotballglede, spesielt med hensyn til samhold og godt lagmiljø på Flint. Da Lars kom over på ungdomsfotballen i 2016 startet hans dommerkarriere da det ble holdt klubbdommerkurs for årgangen i regi av NFF Vestfold. Lars oppdaget tidlig at han fikk god mestringsfølelse når det gjaldt dømming, selv om det også den gang var beskjedent med veiledning og oppfølging av klubbdommere i Flint.

Da Lars i 2018 så en invitasjon til rekruttkurs i NFF-Vestfold i en annonse på Facebook, meldte han seg på egenhendig. – Jeg så det som en god mulighet for å utvikle egne ferdigheter, uten å vite helt hva jeg gikk til, erindrer Lars,

Etter å ha fullført 4 kvelders kurs begynte rekruttperioden hvor han ble satt til å dømme kamper hos andre lag i kretsen i ungdomsfotballen. Rekruttdommerne følges opp ved at det sendes veiledere til enkelte av kampene i sesongen. Her får man tilbakemelding på hva som er bra og hva man bør jobbe med for å utvikle seg videre.

Etter endt rekruttperiode fikk Lars autorisasjon som kretsdommer, og ble tidlig lagt merke til av veilederne som en dommer som innehar de gode egenskapene som er helt nødvendige forutsetninger for å kunne klatre videre på dommerstigen.

Høsten 2019 ble han tatt inn i mentorgruppa/Norcore1 som består av unge dommere som viser seg klare for å satse og jobbe ekstra for å utvikle de gode kunnskapene rundt dømming. Rune Mikkelsen ble personlig mentor og har siden dette jobbet tett med både treningsprogram en 4-årig utviklingsplan.

Nedstenging og pandemi

Lars opplever at pandemien i mindre grad påvirket hans sin utvikling som dommer, selv om det selvsagt også for ham satte alt på vent også for ham i hans debutår som seniordommer. Det ble gjennomført dommertrening på Eik når det var tillatt innenfor restriksjonene, så dommermiljøet ble holdt i livet. I tillegg fikk Lars heldigvis endel ungdomskamper da det åpnet delvis opp igjen, og hatt gleden av en god og jevn stigning ettersom det har blitt åpnet opp helt igjen.

Mentor Rune Mikkelsen understreker gjerne hvor viktig det er å holde seg i god fysisk form som dommer. Hvert år gjennomføres fysiske tester av dommerne som dømmer på seniornivå. For 3.divisjon kreves det at man løper en intervalltest på 400m bane med 10 runder som er delt opp i 75/25m intervaller på 15/20 sekunder. Ikke unormalt at en dommer i en seniorkamp løper ca. en mil.

Debut i 3. divisjon

Debuten som hoveddommer i 3.divisjon ble gjennomført 28.05.2022 på Bergeskogen i Larvik, Halsen mot Express, og Lars har etter dette også hatt gleden av å lede en kamp på Marienlyst.

Rune Mikkelsen legger vekt på at det er mye av egeninnsats og eget initiativ som gjør at Lars presterer på det nivået han gjør i dag. Lars har en voksen og myndig holdning til ansvaret han tar på seg for å lede kamper. Lars og Rune er begge tydelige på at noe av det mest vesentlige i utviklingen er å ha en god dialog etter kampen. Diskutere seg gjennom situasjonene som oppstod. Hva kan man lære av evt. feil, hvordan vurdere og lese situasjonen bedre neste gang tilsvarende oppstår.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/06/Lars-B-Jacobsen-profilering-internt-Flint190622.jpg

Dommerutvikling i klubb

I dag ser Lars at kommunikasjonen har blitt bedre ut til klubbdommere, og at det jobbes mer strukturert med kursing. Han ser på det som spesielt positivt å komme fra en klubb der utvikling av fotballdommere er et satsningsområde og at vi i klubben følger med og er tydelig stolte av å ha ham som et forbilde innen dømming.

Dommeransvarlig i Flint, Turid Johnsen, innrømmer at klubben fortsatt har en vei å gå når det gjelder systematisk oppfølging av nye dommere. Likevel er det bred enighet om at noe av det viktigste for klubben er å lage et godt miljø for dommere for å skape et felleskap. Dette er kanskje spesielt viktig i rekruttperioden. Selv om kretsen har et ansvar for utdeling av kamper og oppfølging med veiledere, har dommerne kanskje har et enda større behov for å kjenne at de er en del av en klubb, og ikke alene om ansvaret for egen utvikling. Dette ønsker dommeransvarlig å ta med seg videre i arbeidet med dommere i Flint. Geir Bøe, styrleder i Flint, ønsker å være med på å legge til rette for å utvikle gode dommere som Lars også fremover.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/06/Lars-B.-Jacobsenm-4-4.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/06/Lars-B.-Jacobsen-2-2.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/06/Lars-B.-Jacobsen-1.jpg
Mer informasjon om klubbdommere

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram