Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Støtte alle på laget, oppmuntre og snakk fint til hverandre

17. oktober 2022
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/10/Flint-Gutter-11-2011-scaled.jpg

VerdiprosjektStøtte alle på laget, oppmuntre og snakke fint til hverandre

Sitatet kom fra en spiller på Flints gutter 11-lag – og sammenfatter langt på vei hva spillerne var mest opptatt av da de skulle definere kvalitetene til en god lagkamerat - og utforske klubbens verdier.

Flint Gutter 11-laget  (født 2011) er første lag ut som samlet seg for å utforske hva de opplever ligger gjemt i fotballklubbens verdier; samhold-stolthet-glede. 20 spillere og 6 voksne fra støtteapparatet rundt laget samlet seg i Flinthuset i slutten av september. Guttene møtte med ferdig utført hjemmelekse. De hadde fått i oppgave å svare på følgende tre utfordringer:

  • Hva er en god lagkamerat?
  • Fortell om et gyllent øyeblikk der du opplevde samhold, stolthet eller glede i forbindelse med Flint
  • Hvis du kunne trylle: hvilke endringer ville du gjort for å gjøre Flint til et enda bedre sted å spille fotball?

Spillergruppa diskuterte de tre spørsmålene i grupper, og hadde en mengde av forslag som belyste og startet prosessen med å gi Flints verdier et felles innhold.

Den gode lagkameraten
På spørsmål om hva som hva en god lagkamerat var, ble det løftet frem mange positive beskrivelser, men det var likevel fellestrekk ved mange av svarene fra «hjemmeleksen» som la utgangspunktet for diskusjonen rundt bordet. Svært mange av svarene handlet om at den gode lagkameraten støtter, backer, hjelper, oppmuntrer og snakker fint til de andre. Nettopp poenget «å snakke» og det å formidle positivitet muntlig til resten av laget sto fram som en rød tråd i guttenes samtaler.

Guttene delte også konkrete eksempler med hverandre, og utsagn som «støtte hverandre selv om vi ikke får til noe», «hjelpe noen hvis de slår seg» og «være positiv, hyggelig og respektere hverandre» var med å på å vise retningen de ønsket seg.

Delte gylne øyeblikk
I et annet rom delte gruppene gylne øyeblikk med hverandre. Det var en tydelig sammenheng mellom hva spillerne så på som verdifulle kvaliteter hos en lagkamerat og hvilke øyeblikk de trakk fram. Øyeblikkene som hadde festet seg aller mest med tanke på samhold, stolthet og glede var ofte preget av opplevelse av mestring i sammenheng med positiv anerkjennelse fra lagkamerater. Eksempler på svar var:

  • Den kampen jeg scoret tre mål – og alle ble glade på mine vegne
  • Kampen hvor jeg scoret – jeg følte meg stolt og ble gratulert av de andre
  • Når andre skryter av meg blir jeg stolt – da vet jeg at jeg har gjort det bra!

Også andre opplevelser ble trukket fram. Laget har tidligere hatt en overnattingstur i gapahauk i Drammen. Denne opplevelsen, til tross for avstanden fra selve fotballbanen, ble trukket fram av flere som øyeblikket der samhold, stolthet og glede i laget var mest fremtredende. A-lagets sier over Eik i opprykkskampen i 2018 var heller ikke glemt.

Fram med tryllestaven
Til slutt kom spillergruppene til A-lagsgarderoben. I eimen av svette og med «samhold- stolthet-glede» trykt i store bokstaver på veggene ble guttene utfordret på det siste spørsmålet. Igjen var den røde tråden i svarene både tykk og tydelig. De aller fleste innspillene gikk på å bygge videre på det som allerede var trukket fra som gode opplevelser. Å skape en hverdag der suksesskriteriene var til stede så mye og så ofte som mulig. En sammenfatning av spillernes ønsker var å få et konstant klima der alle skyter av hverandre, sier fine ting til hverandre, backer hverandre opp, er oppmerksomme og konsentrer seg om treningen og det sosiale fellesskapet på en positiv måte.

Enkelte av spillerne svingte tryllestavene også litt i andre retninger og ønsket seg både hardere og flere treninger, samt et snarlig opprykk til Champions League.

Gutter 8 og Jenter 15 er de to neste lagene som skal samles på klubbhuset for diskusjon, delte drømmer og pizzaspising, med mål om å bidra inn i prosessen med å gi Flint Fotball et felles innhold. Flint takker Gutter 11 for en flott start på vårt felles arbeid.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram