Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

KampspillDitt ansvar som kampvert

Flint Fotball vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene. Det er derfor viktig at du som kampvert setter deg inn i gjeldende regler.

Kampverten skal
 • Hvert lag skal ved kamp ha egen kampvert.  Det kan utpekes flere kampverter fra samme lag.
 • Kampverten har løpende ansvar gjennom kampen for registrering og kontroll av at regelverk følges.
 • Kampverten må møte i god tid før kampstart.
 • Kampverten skal bruke gul kampvertvest.  Vester ved og i kiosken. Vesten skal være på gjennom hele kampen.
 • Kampverten stå slik at man er godt synlig for motstanderlaget.
 • Når motstanderlaget ankommer skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane
 • Kampverten har ansvar for registrering av tilskuere.
  • Ha med laminert lapp med QR-kode for scanning (finnes ved inngang garderober og i kiosken)
  • Ha med liste for manuell registrering
  • Ha med antibac for desinfisering av hender for alle tilskuere
 • Registreringspunkter:
  • A-banen: Inngang oppe ved kiosken og/eller ved porten.
  • D-banen: Inngang mot sykkelstien nærmest EDH-garasjen.
  • B-banen: Ved gangstien nærmest klubbhuset.
  • Granø: Inngang innerst på stien ved siden av Tolvsrød Barnehage.
 • Registreringspunktet skal være bemannet/under oppsyn gjennom hele kampen, slik at nye tilskuere fanges opp og registreres.
 • Under kampen skal kampvert minne folk på 1 meters regelen, passe på at tilskuere ikke står i teknisk sone, og gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok.
Rutiner (presenteres bortelaget)
 • Alle tilskuere skal registreres via QR kode og lagres digitalt.
 • Bortelaget leverer liste med alle spillere og støtteapparat ved ankomst. Gjelder spesielt barnefotballkamper hvor dette ikke er registrert i FIKS.
 • Det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten.
 • Publikum kan kun stå i publikumsonen. Ikke sammen med spillere/trenere.
 • Husk 1-meters regelen
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.
 • Kiosk kan benyttes men fortrinnsvis av publikum/voksne. Husk 1-meters regelen

Husk minimum 1 meter avstand når spillere ikke spiller kamp (innbyttere). Vis hensyn til kioskpersonnell og andre personer på anlegget.

Under kampen
 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. Gjelder særskilt i kamper i barnefotballen
 • Prate med dommer i pausen.
 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken. Vise til foreldrevettregler og klubbens verdier.
 • Påse at alle tilskuere oppholder seg minst en meter unna sidelinjen.
 • Påse at «foreldrefri sone» fungerer – lagene på den ene siden – foreldrene på den andre.
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Kampregler dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos kampvert og deltagende lag, men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.

Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumssonen, spillere på innbytterbenk ikke holder 1-meters regelen e.l. så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Flint Fotballs trener/lagleder.

Er du i tvil ta kontakt med lagleder/trener Flint Fotball

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/08/covidvett.png
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/08/Husk-1-meter-avstand.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/08/21_NFF_FotballensKoronavettregler_1920x1080_v_19_G.jpg

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram