Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/06/koronavettregler5juni.jpg

Retningslinger for organisert trening i Flint Fotball

Sist oppdatert 6. juni 2020

NFF og Helsemyndighetene har nå gitt klarsignal for at spillere under 20 år kan trene som normalt med kontakt i faste grupper. Grupper på 20 +1 er fremdeles gjeldende. Utenfor banen gjelder fremdeles regelen om 1 meter avstand.

Det er har kommet presiseringer rundt gruppene, rullering mellom disse og hvordan seniorlag med spillere over og under 20 år kan legge opp treningene. Anbefaler alle å sette seg godt inn i retningslinjene og etterfølge disse!

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/08/red-line.png

Korona-retningslinjer for organisert trening i Flint Fotball

 • Føler du deg syk, bli hjemme.
 • Maks 20 spillere per gruppe – gruppene bør bestå av de samme spillerne i minimum en uke. Rullering mellom ulike grupper forutsatt at det går to dager mellom treningene.
 • Treningskamper må skje innad i gruppene – altså ikke mellom grupper.
 • Seniorlag med blandet alder, over og under 20 år, kan trene samtidig, men i faste grupper og bare de til og med 19 år kan trene med kontakt. Det er altså mulig å organisere en treningsøkt for hele gruppen med 1 meter avstand mellom spillerne, men ha deler av økten splittet og hvor de under 20 år kan spille med kontakt.
 • Det bør være en leder til stede per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til fotballens koronavettregler.
 • Ballen, kjegler og annet utstyr skal regngjøres jevnlig. Flint Fotball anbefaler at det gjøres minimum hver annen trening.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter kan benyttes.
 • Husk gode rutiner for håndhygiene.
 • Barn og unge under 20 år kan kjempe om ballen så lenge det er innad i faste grupper.
 • Alltid minst 1 meter avstand så lenge vi ikke spiller fotball.
 • Unngå unødvendig kontakt i form av high fives, jubling i klynge osv.

Råd til støtteapparatet

 • Hospitering utgår i denne perioden. Spillere har kun mulighet til å trene med sitt faste lag og gruppe.
 • Ikke drikk av hverandres flasker.
 • Bare en person inne i ballrommet om gangen.
 • Utlån av utstyr til egentrening er ikke tillatt.

Smittevernansvarlig

Inntil videre vil dette være en ny rolle i støtteapparatet.

Arbeidsoppgaver inkluderer

 • Sørge for at antibac er tilgjengelig (både til håndhygiene og vask av overflater)
 • Vaske baller før/etter økter
 • Ansvarlig for rengjøring av kjegler og utstyr
 • Ansvarlig for å bidra til at reglene følges sammen med resten av støtteapparatet
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/05/Baner-åpnet-for-egentrening.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/04/Fotballens-koronavettregler.png

Nyttige lenker

Øvelser tilpasset koronavettregler
Les på forbundets nettside

Historikk

 • Fra onsdag 8.april åpner vi for organisert trening for A-lag herrer, damer og rekrutt/jr.
 • 15. april åpner organisert trening for ungdomsfotballen.
 • Mandag 4. mai åpner vi for organisert trening for 10-12 åringer
 • Mandag 18. mai åpner vi for organisert trening for 6-9 åringer.
 • Fra onsdag 6. mai er våre kunstgressbaner åpne for egentrening i perioder hvor organisert trening ikke finner sted. Dette under forutsetning at gjeldende koronaretningslinjer fra NFF følges. Flint Fotball vil foreta stikkprøver og vil vise bort personer og grupper som ikke overholder dette.
 • 29.mai oppdatert med nye retningslinjer hvor det åpnes for trening med kontakt for barn og unge under 20 år i faste grupper.
 • 6.juni – oppdatert med presiseringer av koronavettregelene

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram