Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Geir Bøe ny styreleder i Flint Fotball

3. september 2019

Ekstraordinært årsmøte - tirsdag 3. september 2019Flint Fotball ønsker ny styreleder velkommen!

Enstemming valgt av Flints ekstraordinære årsmøte

Flint Fotball inviterte tirsdag 3. september til ekstraordinært årsmøte. Eneste sak på agendaen for møtet var valg av ny styreleder for fotballgruppen.

På årsmøtet i mars fikk valgkomiteen godkjent å vente med innstilling av styreleder til august 2019. I mellomtiden har nestleder i styret, Jannicke Darell, fungert som konstituert styreleder.

På det ekstraordinære årsmøtet tirsdag 3. september, la valgkomiteen frem innstilling om Geir Bøe (62) som ny styreleder. Dette ble enstemmig bifalt av årsmøtet.

Kort om Geir Bøe

Bosted: Tønsberg (Døsserød)
Sivil staus: Gift. Barn og barnebarn
Alder: 62 år
Utdannelse: Bachelor i økonomi fra Bedriftsøknomisk institutt.
Arbeid: Jobbet med marketing/salg og ledelse

  • 1982-89: Saba Mølnlycke, Tønsberg
  • 1989-2019: Jotun – med ulike lederposisjoner i Norge og utlandet, deriblant Midt-Østen og Kina.

Pensjonist fra august 2019

Flint Fotball takker Geir for at han ønsker å bidra til klubben og ser frem til å dra nytte av hans erfaringer fra næringslivet, spesielt innen strategi, organisasjon og ledelse.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/09/Geir-Bøe-Jannicke-Darell_2.jpg

Geir Bøe overtar som styreleder i Flint Fotball etter Jannicke Darell som har vært konstituert leder siden årsmøtet i mars. 

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/09/Jannicke-Darell-Christian-Berg-Henry.jpg

Jannicke Darell fikk utdelt blomster for sin flotte innsats som konstituert styreleder av styremedlem Christian Berg-Henry.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram