Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Påmelding til digitalt ekstraordinært årsmøte

15. april 2020

PÅMELDINGEkstraordinært årsmøte i Flint Tønsberg AIL

Påmeldingsfrist mandag 20.april kl 12:00

Flint Tønsberg AIL inviterer sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte tirsdag 21. april 2020 kl 18:00. 

Det ekstraordinære årsmøtet vil bli gjennomført digitalt på Teams. Vi tar påmelding til årsmøtet i forkant. Påmeldingsfrist er mandag 20.april kl 12:00. Alle påmeldte vil få tilsendt link til det digitale årsmøtet og videre instrukser. Avstemming vil foregå via SMS.

Det er kun en sak på sakslisten for dette møtet. Se saksdokumenter, herunder styrets innstilling.

Stemmeberettigede

Alle som har vært medlem i klubben i minst en måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til klubben, har stemmerett.

Saksdokumenter

Flint Corner

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram