Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Innkalling til Årsmøte Flint Tønsberg AIL

29. april 2020

InnkallingÅrsmøte i Flint Tønsberg AIL

Onsdag 27. mai 2020 kl 18:00 - digitalt på Teams

Flint Tønsberg AIL inviterer sine medlemmer til årsmøte onsdag 27. mai 2020 kl 18:00. Møtet avholdes digitalt på Teams. Vi avholder samlet årsmøte for hovedforeningen og fotballgruppen.

  • Forslag til årsmøtet må sendes inn senest to uker før årsmøtet, altså innen onsdag 13.mai 2020
  • Saksdokumenter vil legges tilgjengelig på denne siden senest en uke  før årsmøtet.

Påmelding

Årsmøtet vil bli gjennomført digitalt på Teams. Vi tar påmelding til årsmøtet i forkant. Påmeldingsfrist er tirsdag 26. mai kl 12:00. Alle påmeldte vil få tilsendt link til det digitale årsmøtet og videre instrukser. Avstemming i vedtaksaker vil foregå via SMS.

Stemmeberettigede

Alle som har vært medlem i Flint Tønsberg AIL i minst en måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til klubben, har stemmerett.

Saksdokumenter

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/04/Årsmøte-AIL-inkl-fotball-mai-2020-Teams.jpg

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram