Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Mange oppgraderinger på anlegget – en stor takk til anleggsgruppa!

21. oktober 2020
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/10/Anleggsgruppa-2020-1-2.jpg

Anleggsutvalget fra venstre: Alf Løvik, Tom Evan Hansen, Tommy Lier og Gunnar Haraldsen. Kjell Arne Mørk var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Et fantastisk anlegg vi kan være stolte av!

2020 har vært et år hvor mye ble annerledes. Kamper og serier har blitt utsatt, cuper avlyst og aktivitetsnivået generelt har vært lavere på de fleste områder. Det er likevel et hederlig unntak - anleggsutvalget! Det har resultert i blant annet nytt kunstgress, LED-lys og tiltak for sikring av gummigranulater.

Nytt kunstgress på hovedbanen

Den mest merkbare endringer er en ny og flott kunstgressmatte på hovedbanen. – Dekket ble byttet i månedsskiftet juli/august forteller leder for anleggsutvalget, Gunnar Haraldsen. Kunstgresset stod dermed klart like før Tine fotballskole ble sparket i gang.

– Det var på høy tid at denne banen fikk en oppgradering, innrømmer Haraldsen. Levetiden på kunstgress er satt til 10 år før man kan søke tippemidler til bytte, og vi kastet oss over prosjektet så fort kalenderen viste 2020.

Det ble gått lange og grundige runder med ulike leverandører før valget til slutt falt på Sport Surface. – Dette er samme firma som også leverte kunstgresset på D-banen, opplyser Gunnar. Vi har vært fornøyd med resultatet der, og valgte å gi dem fornyet tillitt.

Tiltak for å begrense spredning av gummigranulater

Flint Fotball har valgt å videreføre gummigranulater fremfor å bytte til et miljøvennlig fyll. – Miljøaspektet har vært viktig og vi har gått flere runder både med leverandører, krets og Fotballforbundet for å få gode råd, forteller Tommy Lier. Hovedbanen må fungerer godt og oppfylle de krav som stilles for spill i 3. divisjon. Forbundets klare anbefaling er da bruk av gummigranulater. En viktig del av prosjektet ble derfor å innføre gode tiltak for å sikre at gummikulene spres fra anlegget.

Som et resultat har nå både D og A-banen blitt rammet inn av mur og nye gjerder. Ved inngang baner og klubbhus er det satt ut børstestasjoner. – Vi oppfordrer alle våre medlemmer og besøkende til å benytte disse og fjerne mest mulig av gummikulene før man forlater banene, forteller Alf Løvik. I tillegg er det fint om man benytter inngangene og unngår å klatre over gjerdende.

Nytt LED-lys, ballvegg mm

På A-banen er flomlysene byttet ut med LED-lys. – LED lønner seg over tid, forteller Gunnar. I tillegg krever det mindre vedlikehold. LED-investeringen er delvis finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen BV. Samme stiftelse har også gitt midler til nye høyttalere på banen. Disse vil være operative igjen når neste års sesong sparkes i gang.

På D-banen har det også dukket opp en ny ballvegg mot volleyballbanen. Her har sponsor Roser Bolig stilt opp med materialer og jobben er gjort på dugnad. – Vi må virkelig få takke alle som har lagt ned dugnadstimer for å få gjennomført alt dette, berømmer Gunnar. A-lagsspillere, juniorspillere, foreldre og andre frivillige har vist at dugnadsånden fremdeles lever, selv om vi gjerne skulle sett at den var enda større, avslutter Gunnar med et smil. 2021 vi garantert by på flere muligheter til det.

Flint Fotball vil rette en stor takk til anleggsutvalget for jobben som er lagt ned i 2020! 

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/10/IMG_3617.jpeg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/10/IMG_3619.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2020/10/IMG_3598.jpg

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram