Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Medlems- og treningsavgifter 2021

8. januar 2021

StøtteMedlems- og treningsavgifter Flint Fotball 2021

Flint Fotball ønsker å informere sine medlemmer om priser for medlemskap og treningsavgifter for 2021.

Medlemsavgift

Det er årsmøtet i Flint Tønsberg AIL som fastsetter medlemsavgiften. Der ble det ved årsmøtet avholdt 27. mai 2020 besluttet å øke avgiften for 2021 med kr 50,-

Nye satser blir som følger:

  • Medlemsavgift barn og ungdom (inntil det året man fyller 18) – kr 350,-
  • Medlemsavgift voksen (fra det året man fyller 18) – kr 450,-

Medlemskap i Flint Tønsberg AIL gjelder for hele idrettsalliansen. Man skal altså ikke betale medlemskap både i Flint Fotball og Flint Håndball. Er man fakturert dobbelt, ta kontakt med daglig leder.

Treningsavgift

Flint Tønsberg AILs lov tilsier at undergrupper selv har myndighet til å sette satsene for treningsavgifter. Flint Fotball har besluttet følgende treningsavgifter for 2021:

  • Treningsavgift 4-5 år – kr 850,- per halvår
  • Treningsavgift barn 6 år (oppstart høst 2021) – kr 1200,-
  • Treningsavgift barn (7-12 år) kr 2400,-
  • Treningsavgift ungdom (13 år-19 år) /A-herrer/A-damer/Rekrutt (4.div) –  kr 2750,-
  • Treningsavgift senior lavere divisjoner (5-7.div) – kr 2000,-
  • Treningsavgift Oldboys/ Oldgirls – kr 750,-

Søskenmoderasjon

Flint Fotball tilbyr søskenmoderasjon på kr 400,- fra barn nummer 2. Man betaler altså full treningsavgift for barn 1 og får deretter fratrekk på kr 400,- på treningsavgiften for alle påfølgende barn som er medlemmer.

Fakturering

Flint Fotball fakturerer medlems- og treningsavgift en gang i året. Fakturering skjer rundt 1. februar 2021.

Unntak fra dette er 4-5 års fotballen som faktureres per halvår og 6-års fotballen som har offisiell oppstart høsten 2021 og faktureres da.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/01/Medlems-og-treningsavgifter-2021.jpg
Medlemsavgift Pris
Barn/ungdom (inntil året de fyller 18) Kr 350,-
Voksne Kr 450,-
Støttemedlem Kr 450,-
Treningsavgift Pris
4-5 års fotball - per halvår Kr 850,-
6 år (oppstart høst 2021) Kr 1200,-
7-12 år Kr 2400,-
Ungdom 13-19 år/A-herrer/A-damer/Rekrutt Kr 2750,-
Senior lavere divisjoner (5.-7. div) Kr 2000,-
Veteran / Old Girls Kr 750,-

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram