Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Endringer i Sportslig Utvalg

21. september 2021

Endringer i Sportslig Utvalg

Mandag 20. september kunne man lese på TB.no om endringer i Sportslig utvalg i Flint Fotball. Med bakgrunn i den artikkelen ønsker Sportslig utvalg, og sportslig leder Espen Røkaas, å redegjøre for bakgrunn og hva endringen omfatter. 

“Jeg er fortsatt leder i SU, men har ikke kapasitet til å følge opp like mye selv lenger,” forklarer Espen Røkaas.

“Endringen medfører at Thomas Steen-Hansen har ansvar for dame og jentefotball, og Leif Roger Budeng Larsen vil ha ansvar for seniorfotball. De berørte er informert om dette,” forteller Espen videre. “Jeg har fortsatt ansvar for ungdomsfotballen. Sportslig ansvar for barnefotballen er felles for hele SU.”

Espen ønsker å presisere at det fremdeles er Tom Evan Hansen som er administrativt ansvarlig for utvalget. “Vi ønsker at alle henvendelser til SU går via ham. Selv om de enkelte medlemmene har sine ansvarsområder, så SU jobber tett sammen, og på tvers av sine ansvarsoppgaver.”

Ønsker å trappe ned

“Jeg har over mange år lagt ned mye tid i og rundt Flint. Jeg ønsker fremdeles å engasjere meg, men ser meg nå nødt til å trappe ned noe av tidsbruken. Da er det naturlig å la andre medlemmer i SU fylle oppgavene jeg ikke lenger utfører. Intensjonen er at disse mindre oppgaveoverføringene ikke skal være merkbare for klubben,” avslutter Espen.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/09/Espen-Rokaas.jpg
Meld inn til Tom Evan Hansen
tom-evan.hansen@caverion.com

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram