Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Nye koronaretningslinjer fra 15. desember 2021

14. desember 2021

14. desember 2021Nye koronaretningslinjer for idretten
- gjelder fra 15. desember 2021

Flint Fotball retter seg etter retningslinjer fra regjeringen og NFF.

I lys av økende smitte har regjeringen presentert nye retningslinjer som trer i kraft onsdag 15. desember. NFF har også oppdatert sine retningslinjer. Flint Fotball støtter seg til disse.

Kan vi trene ute og inne?

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder (ungdomskoleelever)
 • Kan ha fotballtrening inne og ute
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer og tilsvarende nære
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder
 • Innendørs er anbefalt gruppestørrelse 20 utøvere, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage

Ungdom (videregående) og voksne

 • Ungdom og voksne kan trene utendørs
 • Anbefalt maks 20 personer
 • Holde 1 meters avstand

Kan vi spille kamper ute?

 • Det anbefales å utsette arrangementer ute og inne som kamper og turneringer på tvers av ulike grupper, for både barn og voksne.
 • Det anbefales ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, som kamper, cuper osv.

Flints anbefalinger

Vi vet at treninger er et viktig treffpunkt for barn og unge, og de nye retningslinjene gir rom for å trene for alle aldersgrupper, men med restriksjoner. Ettersom vi nå er svært tett oppunder juleferien er vår oppfordring å ta juleferie fra trening fra og med 15. desember. Skulle samme retningslinjer gjelde etter nyttår, oppfordrer vi lag som ønsker det, å gjenoppta treninger.
Merk dere følgende: 
 • Fellestreninger i salen på klubbhuset utgår.
 • Individuell trening for personer under opptrening vil være tillatt.
 • Alle møter ferdig skiftet til trening.
 • Garderober er stengt. Det er heller ikke lov å samle seg andre steder i klubbhuset for å skifte.
 • Lag som har treningstid i gymsal må vurdere om det kan gjennomføres etter gjeldende retningslinjer.
Vi ber om at de som avlyser sine treninger de kommende ukene, markerer dette i Rubic, alternativt gir beskjed til Tor Øyvind – tob@flintfotball.no, så kan kan han slette de. Vi styrer flomlysene basert på oppsatte treninger.
Flint Corner

NYTTIGE LENKER

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram