Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Nye koronaretningslinjer fra 14. januar 2022

16. januar 2022

14. januar 2022Nye koronaretningslinjer for idretten
- gjelder fra 14. januar 2022

Flint Fotball retter seg etter retningslinjer fra regjeringen og NFF.

Torsdag 13. januar presenterte regjeringen nye retningslinjer for idretten og knyttet til arrangement som trer i kraft fra 14. juni. I lys av dette har NFF også oppdatert sine retningslinjer. Flint Fotball støtter seg til disse.

Kan vi trene ute?

 • Utendørs treningsaktivitet kan gjennomføres som normalt for både barn, ungdom og voksne.

Kan vi trene inne?

Barn og unge under 20 år:

 • Barn og unge kan trene fotball som normalt innendørs
 • Anbefalt gruppestørrelse ca 20 personer eller etter klasse/kohort

Voksne over 20 år:

 • Voksne kan trene inne med 1 meters avstand
 • Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand
 • Anbefalt gruppestørrelse innendørs er maks 20 personer

Kan vi spille kamper ute?

Barn og unge under 20 år:

 • Utendørs kamparrangementer for barn og unge under 20 kan gjennomføres som normalt og uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne.
  • Dette betyr også at det kan gjennomføres cuper og turneringer som samler barn og unge fra ulike steder.
  • Anbefaling om avstand utenfor aktivitet gjelder for voksne og ungdom fra og med ungdomsskole

Voksne over 20 år:

 • Utendørs kan kamparrangementer for voksne over 20 år gjennomføres som normalt og uten antallsbegrensning for deltakerne.
  • Husk at anbefalingen om avstand gjelder før og etter aktivitet.

Offentlige arrangementer utendørs

 • 200 uten faste tilviste plasser utendørs
 • 600 med faste tilviste plasser på utendørs

Kan vi spille kamper inne?

 • Enkeltkamper kan gjennomføres som normalt inne fr barn og unge under 20 år
 • Det anbefales ikke turneringer, cuper osv.
 • Voksne over 20 år kan ikke spille kamper innedørs.

Offentlige arrangementer innendørs:

 • Uten faste tilviste plasser: Maks 30 personer.
 • Med faste tilviste plasser: Maks 200 personer
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs idrettsarrangementer hvor barn og unge under 20 år utøver aktiviteten, regnes ikke med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangementet.
 • Munnbind er påbudt på innendørs arrangement når det ikke kan holdes 1 meters avstand

Kan vi ha møter/kurs?

 • Maks 30 personer på møte/kurs innendørs
 • Ansatte og arrangørerer teller ikke med i antallet
 • Krav til minst 1 meter anstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære
 • Det skal utpekes en person som er ansvarlig for smittevern og påser at retningslinjer følges
 • Det er krav om registrering av deltakere for evt. smittesporing.

Kan vi bruke garderober?

 • Det åpnes for bruk av garderober for ungdomslag og senior
 • Garderobeoversikt postes på tavle ved garderobene.
 • Man skal tilstrebe og holde avstand mellom spillerne – unngå trengsel og sitte for tett.  Er man mange spillere, bør man passe på at ikke alle er i garderobene samtidig.
 • Vi anbefaler å komme mest mulig ferdig skiftet og bruke garderobene primært til å skifte sko/oppbevare ting.
 • Lag som bruker garderober, skal følge denne rutinen:
  • Rydde garderobe etter bruk
  • Kaste søppel
  • Koste gummikuler
  • Sprite overflater (håndtak, benker etc.)
 • Trenere/lagledere er ansvarlig for at dette ivaretas.
 • Vi forbeholder oss retten til å stenge garderobene om vi ser at disse retningslinjene ikke følges
Flint Corner

NYTTIGE LENKER

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/01/Flint_Logo_200e.png

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram