Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint ærestegn utdelt på årsmøtet

26. mars 2022

Flint Tønsberg AIL gjennomførte sitt årsmøte for driftsåret 2021 torsdag 24. mars kl 18:00 på klubbhuset. Vi retter en stor takk til alle som møtte opp.

Årsmøtet gikk gjennom Hovedforeningen og fotballgruppens årsberetning. Disse, samt regnskap 2021 og budsjett for 2022 ble godkjent av årsmøtet.

De to innmeldte sakene ble også behandlet. Årsmøtet gav sin tilslutning til begge. I tillegg ble det gjort valg til hovedstyret, fotballstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Alle saksdokumenter er tilgjengelig her. Signert protokoll fra årsmøtet finner du her.

Oversikt over hovedstyret, fotballstyret, valgkomiteen og kontrollutvalget.

Utdeling av Flints Ærestegn

Flint Tønsberg AIL kan tildele sølvmerke, gullmerke og æresmedlemskap. Du kan lese mer om våre statutter på denne siden.

På årsmøtet ble det utdelt fem ærestegn – tre sølvmerker, ett gullmerke og ett æresmedlemskap.

Oversikt over mottakere av Flint Tønsberg AILs ærestegn
Oppdatert 25. mars 2022
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/03/AErestegn-espen-rokaas-aeresmedlem.jpg

Espen Røkaas

Æresmedlem

Begrunnelse

For sin innsats som aktiv spiller i Flint i barne/ungdomsfotballen og på A-laget, spiller på guttelandslaget, trener i aldersbestemte klasser og A-laget,styremedlem og Sportslig Leder i flere år, styremedlem i NFF Vestfold.

Les også: Espen Røkaas tildelt NFFs honorære lederstipend

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/03/AErestegn-tore-steen-hansen-gullmerke.jpg

Tore Steen-Hansen

Gullmerke

Begrunnelse

For sin innsats som kasserer, styremedlem og styreleder i fotballgruppen, ass. lagleder A-lag i flere år, medlem av valgkomiteen i Vestfold Fotballkrets.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/03/AErestegn-kjell-einar-hamnes-solvmerke.jpg

Kjell Einar Hamnes

Sølvmerke

Begrunnelse

For sin innsats som aktiv spiller i aldersbestemte klasser opp til Gåfotball, trener i aldersbestemte klasser, lagleder i aldersbestemte klasser og A-laget, primus motor for Gåfotballen og gruppen Godt Voksne Patrioter.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/03/AErestegn-gunnar-haraldsen-solvmerke.jpg

Gunnar Haraldsen

Sølvmerke

Begrunnelse

For sin innsats som medlem i hovedstyret siden 2008, leder av anleggsutvalget i hovedforeningen, medlem i anleggsutvalget i fotballgruppen, hovedkontakt overfor Tønsberg Kommune når det gjelder anleggsutvikling

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/03/AErestegn-thomas-steen-hansen-solvmerke.jpg

Thomas Steen-Hansen

Sølvmerke

Begrunnelse

For sin innsats som aktiv spiller i barne-, ungdoms- og voksenfotballen, barne-, ungdoms- og voksenfotballen, mangeårig medlem i Sportslig Utvalg, daglig leder i Flint Fotball, og styremedlem i NFF Vestfold.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram