Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint søker frivillige til “Gåfotball for personer med demens”

1. august 2023
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2023/01/Flint-Gafotball-banner.jpg

PilotprosjektFlint søker frivillige til Gåfotball for personer med demens

Flint Fotball har, sammen med Tønsberg og Færder Demensforening og Tønsberg kommune, fått ansvaret for gjennomføring av pilotprosjektet «gåfotball for personer med demens». I den forbindelse søker vi frivillige som kan tenke seg å bidra.

Vi søker tre kategorier av frivillige: 

  • Trenere, hjelpetrenere og støttekontakter på treningene. Det kreves ingen trenerkompetanse.
  • Personell til å delta under den sosiale delen for pårørende, og den sosiale delen for pårørende og personer med demens
  • Kjøkkentjeneste, lage kaffe og servere noe å bite i.

Kan du tenke deg å bidra, eller kanskje kjenner du noen som kan være aktuelle? Ta gjerne kontakt med Dag Landfald – 908 63 222 eller Kjell Einar Hamnes – 920 01 313. Begge kan også kontaktes gjennom Messenger/Facebook.

Veien videre

Prosjektet starter på Flint med skolering mandag 21. august og første trening onsdag 23. august. Fra medio september trekker vi inn i Slagenhallen og kafeteriaen der.

Målet er at dette prosjektet skal utløse et tilsvarende tilbud over hele landet til personer med demens.

Viktigheten av prosjektet og gleden du vil kun få av å glede andre i dette prosjektet vil du forstå bedre, hvis du tar deg tar deg noen minutter til å lese kronikken til Anette Hansen på forskersonen.no.

KRONIKK: Hvordan oppleves det å være ektefelle, samboer, sønn, datter eller annen nærstående til en som har demens? Hvilke tanker og følelser dukker opp?

Interessert? Ta kontakt!
Dag Landfald
Mobil: 908 63 222
Interessert? Ta kontakt!
Kjell Einar Hamnes
Mobil: 920 01 313

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram