Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Parkering, levering og henting – kun i Ulvikveien!

23. januar 2024
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/08/Flint_Kart_parkering-scaled.jpg

PÅMINNELSEParkering, levering og henting - kun i Ulvikveien!

Flint Fotball har i lengre tid slitt med parkeringskaos i Flintveien, noe som ofte skaper trafikkfarlige situasjoner og er til sjenanse for våre naboer. Siden august 2021 har parkeringsplassen i Flintveien vært forbeholdt kun de med parkeringstillatelse. All parkering, levering og henting av barn skal derfor gjøres ved parkeringsplassene med adkomst Ulvikveien!

Nok en gang ser vi oss nødt til å gå ut og minne om parkeringsregelene, slår daglig ledere i Flint Fotball, Nina og Mona, fast. 

– Siden august 2021 har parkeringsplassen i Flintveien vært forbeholdt kun de med parkeringstillatelse. Øvrige som ankommer anlegget må benytte parkering i Ulvikveien, forteller Nina.  Parkeringsplassene i Flintveien ligger tett opptil private boliger. I tillegg er parkeringsplassen i tilknytning til gang- og sykkelsti med mye trafikk. Ved å gjøre det om til reservert parkering, er håpet å minske trafikken hit betraktelig.

Gjelder også ved henting og bringing

-I fjor høst fungerte dette ganske bra, forteller Mona. Nå som vinteren er her med snø og is, ser vi en økende tendens til at flere kjører til Flintveien og parkerer der, til tross for at det er skiltet. Man må gjerne kjøre og hente barn på trening, men levering og henting skal også gjøres i Ulvikveien.

– Selv om du ikke skal parkere og forlate bilen, så er det altså Ulvikveien som gjelder.  Tidvis står det svært mange biler på tomgang, ikke bare på parkeringsplassen, men også langs Flintveien og på kryss og tvers. Dette skaper minst like mye kaos og trafikkfarlige situasjoner. I verste fall vil utrykningskjøretøy ikke komme frem.

Vi har flere ganger nå sett at biler står parkert slik at ambulanse ikke ville kommet ned til banene om det skulle skje en ulykke eller skade. Det er høye brøytekanter og innsnevret nedkjøring. Dette må de parkerende ta hensyn til. 

Bruk ny parkeringsplass bak D-banen

Vi anbefaler alle å kjøre helt opp på den nye parkeringsplassen bak D-banen. Her er det god plass, og i tillegg er det nå anlagt en trapp ned til D-banen. Det blir fort kaotisk også ved Sandvolleyballbanen, spesielt med mange barn kledd i Flint-sort, og dermed lite synlige når mørket faller på.

Vi forstår at det er snø og is akkurat nå, men da må man bare beregne god nok tid. Trafikksikkerheten må gå foran, fastslår Nina og Mona.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/08/Reservert-parkering-skilt.jpg
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/08/Flint_Kart_parkering-scaled.jpg

Bakomliggende kart er hentet fra 1881.no © 2020 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Parkeringsmuligheter
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/07/Parkering-sandvolleyball.jpg
SANDVOLLEYBALLBANEN
Ankomst Ulvikveien
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/07/Parkering-skramstad.jpg
SKRAMSTAD-TOMTA
Ankomst Ulvikveien
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2021/07/Parkering-barnehage.jpg
TOLVSRØD BARNEHAGE
Ankomst Ulvikveien

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram