Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint ærestegn utdelt på årsmøtet

22. mars 2024

Flint Tønsberg AIL gjennomførte sitt årsmøte for driftsåret 2023 torsdag 21. mars kl 18:00 på klubbhuset. Vi retter en stor takk til alle som møtte opp.

Årsmøtet gikk gjennom Hovedforeningen og fotballgruppens årsberetning. Disse, samt regnskap 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent av årsmøtet. Innmeldte saker ble behandlet og godkjent.

Det ble gjort valg til hovedstyret, fotballstyret, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Signert protokoll finner du i oversikten over årsmøte-dokumenter.

Oversikt over hovedstyret, fotballstyret, valgkomiteen og kontrollutvalget.

Utdeling av Flints Ærestegn

Flint Tønsberg AIL kan tildele sølvmerke, gullmerke og æresmedlemskap. Du kan lese mer om våre statutter på denne siden.

Det ble i forbindelse med årsmøtene i FlintTønsberg Håndball IL og Flint Tønsberg AIL utdelt åtte ærestegn – seks sølvmerker, to gullmerke og ett æresmedlemskap. Les begrunnelser for personer knyttet til Flint Tønsberg AIL under. Utmerkelsene for håndballen ble delt ut på deres årsmøte 12. mars 2024.

 • Æresmedlemskap
  • Tore Steen-Hansen (Fotball)
 • Gullmerket
  • Laila Bruskeland  (Flint Tønsberg AIL)
  • Gunnar Haraldsen (Fotball)
 • Sølvmerket
  • Anders Skarbøvik (Fotball)
  • Rikard Demer (Fotball)
  • Tommy Lier (Fotball)
  • Tina Enger (Håndball)
  • Jannicke Berg Gjetanger (Håndball)
  • Christel Eide Larsen (Håndball)
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2024/03/IMG_8232.jpg

Tore Steen-Hansen

Æresmedlemskap

Begrunnelse

For sin innsats som styremedlem, kasserer og leder av fotballgruppen over flere år, som styremedlem i hovedforeningen, medlem av valgkomiteen i Vestfold Fotballkrets og som ass.lagleder A-lag herrer i mange år og fortsatt fungerende.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2024/03/IMG_8214.jpg

Laila Bruskeland

Gullmerket

Begrunnelse

For sin mangeårige innsats i Friidrettsgruppen som bl.a. medlem i styret i Friidrettsgruppen, medlem i hovedstyret, trening av unge utøvere i friidrettsgruppen, organisering av diverse arrangementer som bl.a. Flintjoggen og Flintløpet og som aktiv innen veteranfriidretten. Og ikke minst for sin innsats for dametrimmen med oppstart i 1980 med fortsatt i virksomhet på Flint klubbhus.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2024/03/IMG_8227.jpg

Gunnar Haraldsen

Gullmerket

Begrunnelse

For sin innsats som medlem i hovedstyret siden 2008 og aktiv som nestleder pr. i dag, som leder av Anleggsutvalget i hovedforeningen gjennom flere år, nåværende medlem i Anleggsutvalget i fotballgruppen og hovedkontakt overfor Tønsberg kommune når det gjelder anleggsutvikling. Samt nåværende medlem av Tønsberg Idrettsråd.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2024/03/IMG_8234.jpg

Anders Skarbøvik

Sølvmerket

Begrunnelse

For sin innsats som mangeårig aktiv spiller gjennom Barne- og Ungdomsfotballen samt for A-lag Herrer. Som trener for 2 jente årganger gjennom hele Barne- og Ungdomsfotballen og opp til A-lag damer. Som tidligere og nåværende trener for A-lag damer.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2024/03/IMG_8224.jpg

Rikard Demer

Sølvmerket

Begrunnelse

For sin innsats som aktiv spiller (keeper) på Flint 3 senior gjennom flere år, som initiativtager og lagleder for samme lag, som trener for jenter 2005 årgang i 12 år og som tidligere medlem av Sportslig Utvalg.

https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2022/10/Tommy-Lier-kvadr.jpg

Tommy Lier

Sølvmerket

Begrunnelse

For sin innsats som mangeårig medlem av fotballstyret, som medlem av Anleggsutvalget i hovedforeningen og nåværende leder av Anleggsutvalget i fotballgruppen, som medlem av Barneutvalget og medlem og leder av Tine Fotballskole komiteen samt Kvalitetsklubb ansvarlig.

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram