Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Flint Fotball søker daglig leder

28. november 2019

FLINT TØNSBERG AIL SØKER DAGLIG LEDER

Flint Tønsberg AIL (Flint AIL) er et allianseidrettslag der fotball utgjør mer enn 95% av aktiviteten. Klubben er den største fotballklubben i Vestfold med nær 1200 medlemmer og mer enn 105 lag påmeldt i ulike serier. Flint har en sterk kultur som er bygget opp siden stiftelsen i 1917. Klubben drives først og fremst av frivillige, men med noen få ansatte på deltid.

Vi søker Daglig Leder for Flint AIL som skal ivareta den daglige driften og utvikle klubben videre. Stillingen vil være 50%, men med mulighet for full stilling på et senere tidspunkt.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver er iht vedlagte stillingsbeskrivelse.

Den ideelle kandidaten har ledererfaring og noe erfaring fra idrettsadministrasjon. Det er også en fordel om kandidaten kjenner Flint som klubb.

Arbeidssted vil primært være Klubbhuset på Flint Esso Arena i Søndre Slagen.

Ytterlig informasjon om stillingen kan fåes hos:

 • Kjell Chr. Andersen – Styreleder Flint AIL              – tlf 90876972
 • Gunnar Haraldsen  – Styremedlem Flint AIL         – tlf 95024794
 • Geir Bøe – Styreleder Flint Fotball                         – tlf 94823132

Søknad sendes til: nina@flintfotball.no
Søknadsfrist 10. desember 2019.

STILLINGSBESKRIVELSE DAGLIG LEDER
FLINT TØNSBERG AIL 

Ansvarsområde

Daglig Leder (DL) er ansvarlig for den daglige drift og utvikling av Flint både sportslig, administrativt og organisatorisk.
DL er nærmeste overordnede for de frivillige utvalgsansvarlige, de ansatte i og innleide og skal utøve den daglige ledelse av disse.
Økonomisk styring innenfor budsjett og rammer gitt av styret.
Fremme Flints interesser og anseelse i samfunnet generelt.

Myndighet og fullmakt

DL har myndighet til å forplikte klubben og ta beslutninger innenfor gjeldende lover, klubben’s vedtekter, godkjente budsjetter og fullmakter gitt av styret.

Nærmeste overordnet – rapportering

 • DL rapporterer formelt til Styreleder. DL har også en praktisk rapporteringslinje til Styreleder Flint Fotball siden hovedelen av jobben gjelder fotball.
 • DL skal rapportere status for driften og økonomien til hvert styremøte.
 • DL skal løpende rapportere saker til Styreleder AIL og Fotballstyret om saker som krever styrets innvolvering.

Hovedoppgaver

 • Daglig ledelse av klubben.
 • Utvikling og implementering av strategi og handlingsplaner for sportslig, administrativ og organisatorisk utvikling av klubben.
 • Rasjonell og effektiv drift av klubben – herunder klargjøre ansvarsområder, effektiv kommunikasjon med implementering av relevant IT teknologi, effektiv gjennomføring av rutineoppgaver og deling av informasjon
 • Effektiv bruk av presse og sosiale medier.
 • Implementere NFFs krav til kvalitetsklubb.
 • Markedsføre og tydeliggjøre klubbens betydning for et godt oppvekstmiljø i klubbens nærområder.
 • Gjennomføre personalsamtaler med direkte rapporterende minimum hvert halvår.
https://www.flintfotball.no/wp-content/uploads/2019/01/Flint_Logo_Large.png

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram