Ulvikveien, 3152 Tolvsrød
E-post: admfotball@flintfotball.no

Oppdaterte koronavettregler fra NFF

6. mai 2020

7. april 2020Nye koronavettregler
- gjelder fra 7.mai

NFF har i dag oppdatert sine koronavettregler. Retningslinjene er gjeldende fra 7. mai. 
 • En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.
 • Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene – se rollebeskrivelse lenger ned.
 • Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.
 • Alltid 1 meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte, inndeling av grupper og under oppvarming.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre
 • Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk
 • Kun keeper kan ta på ballen med hendene
  • Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.
 • Unngå heading
 • Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten
 • Felles garderober skal ikke benyttes
 • Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.
 • Alle som møter til organisert trening, skal være symptomfrie og friske.
 • Er det ikke nok voksenpersoner tilgjengelig i lages støtteapparat, så må foreldre eller andre ressurser hentes inn.
 • Vi oppfordrer trenere til å avslutte treningen 5-10 minutter før oppsatt slutt-tidspunkt sånn at spillerne rekker å forlate banen før neste lag kommer.
 • Hospitering utgår i denne perioden. Spillere har kun mulighet til å trene med sitt faste lag.
 • Ikke drikk av hverandres flasker – ha med nok vann hjemmefra!
 • Bare en person inne i ballrommet om gangen.
 • Utlån av utstyr til egentrening er ikke tillatt.

Smittevernansvarlig

Inntil videre vil dette være en ny rolle i støtteapparatet.

Arbeidsoppgaver inkluderer

 • Sørge for at antibac er tilgjengelig (både til håndhygiene og vask av overflater)
 • Vaske baller før/etter økter
 • Ansvarlig for håndtering av kjegler og annet utstyr
 • Ansvarlig for å bidra til at reglene følges sammen med resten av støtteapparatet
Flint Corner

Flints retningslinjer for organisert trening

Alle lag som driver organisert trening i Flint skal følge våre retningslinjer. Du finner alltid siste oppdaterte versjon av disse her! 

Om Flint Fotball

Logo_Footer

Flint Fotball er en breddeklubb som har hatt en meget sterk vekst i de siste årene, i tillegg til et bredde fokus ønsker vi å tilrettelegge og utvikle for både spillere og lag på ett høyt nivå.
Flint Fotball er en FAIR PLAY klubb som forventer at samtlige brukere av FLINTs anlegg både på fritid, trening og kamp etterlever disse prinsippene.

SAMHOLD - STOLTHET - GLEDE

Flint Fotball på Facebook
Flint Fotball på Instagram